Polasaithe / Policies

Déantar nuashonrú bliaintúil ar pholasaithe

Policies are updated annually

  • Download Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools
  • Download Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile
  • Download Child Protection Policy of Coláiste Bhríde
  • Download Coláiste Bhríde - Code of behaviour 
  • Download Coláiste Bhríde - Cód Iompraíochta
  • Download Coláiste Bhríde - Privacy Policy - Terms and Conditions for Payments on-line
  • Download Coláiste Bhríde - Privacy Policy - Privacy Policy for On-line Payments Process