Student Teacher Course

Gaeltachta d'Ábhair Oidí / Student Teacher Course

Seo liosta imeachtaí breise atá ar fáil thart ar an cheantar

 • Cadhcáil ( i nGaeilge)
 • Tonnchlaráil
 • Marcaíocht ar chapall/horse riding
 • Rópadóireacht ( i nGaeilge)
 • Dreapadh ar an Earagail
 • Siúlóidí
 • Galf
 • Seisiún Ceoil agus damhsaí srl – san oíche / strong history of traditional and modern music locally

Rann na Feirste

 

Eolas faoin chúrsa agus gníomhartha eile teanga

 • Cuirfear an cúrsa teanga seo ar fáil de réir riachtanais an ranga, taobh istigh den tsiollabus atá leagtha amach 
 • Cuirfear béim ar leith ar obair foirne ‘sna ranganna agus ‘sna tascanna oibre i gcoitinne
 • Cuirfear béim ar úsáid na nuatheicneolaíochta ag rannphártaithe agus agus múinteoirí ó thaobh foghlama agus teagaisc (de réir mar a fhoireann an ICT don chur i bhfeidhm)
 • Iarrtar ar na rannphátraithe ríomhaire glúine, iPad, iPhone, smart phone, ceamara nó físcheamara a ghlacadh leo, más féidir, le húsáid ar an chúrsa
 • Déanfar na hachmainn teagaisc a úsáidfear agus a chumfar ag na forine oibre thuas a chuir ar fáil go digiteach do rannphártaithe uilig an chúrsa
 • Beidh múinteoirí an choláiste ag díriú ar líofacht agus cruinneas na rannphártaithe i rith an ama, arís ó thaobh foghlama agus teagaisc de
 • Bronnfar Teastas Líofachta an choláiste ar na mic léinn ag deireadh an chúrsa

    

 • Seisiún traenála maidir le scileanna cuir i láthair don Raidio – Baill gradaim-bhuaiteoirí ó fhoireann RnaG
 • Turas thart ar na hoileáin
 • Seisiún: “An drámaíochta mar mhodh teagaisc ag an bhunleibhéal” … aisteoirí TG4
 • Seisiún ceoil le ceoltóirí clúiteacha an cheantair le béim ar úsáid an cheoil sa churaclam bunscoile
 • Iarrtar ar na rannphártaithe uirlísí ceoil a ghlacadh ar an chúrsa leo
 • Seisiúin eolais le Baill an IPPN (Irish Primary Principals Network) ag tagairt don saol oibre, ullmhú don agallamh, cúrsaí fostaíochta sa bhunscoil, srl.

Dates to be confirmed for 2022

TBC: Online Application (coming soon)

TBC: Download Application Form (coming soon)